แม่เหล็ก 

รับผลิต - ซ่อมแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด

โดยสามารถผลิตตามขนาด ตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นประสิทธิภาพ และแรงดูดตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน