ปลอกสาย 

     ปลอกสาย/ปลอกสายซิลิโคน

          ปลอกสาย มีหลายขนาดตั้งแต่ 1 – 25 
  มิลลิเมตร เป็นปลอกสายที่ใช้งานด้านไฟฟ้า
ที่มี
  ความร้อนสูง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และ
  ฉนวนทนความร้อน ใช้สำหรับหุ้มวัสดุตามต้อง
  การ และสามารถนำไปใช้หุ้มสายไฟเพื่อป้องกัน
  ความร้อนได้สูงถึง
200 องศา โดย การเคลือบ
  น้ำยาวานิช และซิลิโคนต่างกันที่ เคลือบวานิชทน
  ความร้อนได้ 130 องศาเซลเซียส และเคลือบซิลิ
  โคนทนความร้อนได้ 200 องศาเซลเซียส คงรูปไม่
  แบน