รับงานปั๊มขึ้นรูปกล่องเล็ก 

งานปั๊มขึ้นรูปกล่องเล็ก

รับทำกล่องเหล็ก ขึ้นรูปกล่องเหล็ก ใส่ชื่อได้ตามต้องการ ด้วยเครื่องจักร CNC