อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin) 

  อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin)

          ใช้สำหรับเคลือบเพื่อทำให้เกิดความแข็ง ใช้
  ในการเคลือบคอยล์ งานแม่เหล็ก หรืองานมอเตอร์
  ต่างๆ มีคุณสมบัติคือ เป็นฉนวนไม่นำไฟฟ้า ทน
  ความร้อน  แรงกระแทก สารเคมี และกันน้ำ