แม็คซีล 

***รูปตัวอย่าง***

เม็คคานิเคิ้ล ซีล (Mechanical Seal)

            คืออุปกรณ์ซีลกันรั่วชนิดหนึ่ง ซึ่งทำด้วยวัสดุหลายชนิด นำมาประกอบรวมกันเป็นชุด ใช้สำหรับสวมใส่บนแกนเพลา ตรงบริเวณห้องซีล ของอุปกรณ์เพลาหมุนต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลวต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำปั๊มจุ่ม ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มเคมี ปั๊มของเหลวอื่นๆ เครื่องผสม เครื่องกวน